header header header

Nabór na stanowisko – bibliotekarz

data dodania: piątek 12 listopada 2021

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA   ogłasza nabór na stanowisko – bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września,  ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września
 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13.

 

Główne obowiązki

 • Przygotowywanie i prowadzenie wydarzeń promujących czytelnictwo,

 • Powielanie materiałów bibliotecznych,

 • Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,

 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

 • Praca w systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21,

 • Praca w programach graficznych,

 • Realizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,

 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć bibliotecznych,

 • Współpraca z instytucjami z terenu miasta, gminy i powiatu wrzesińskiego.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe bibliotekarskie, humanistyczne lub pedagogiczne,

 • Obsługa pakietu MS Office,

 • Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,

Wymagania dodatkowe:

Staranność, sumienność, odpowiedzialność, kreatywność oraz komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność dostosowania się do elastycznego czasu pracy, umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole.

 
Wymagane dokumenty

 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika biblioteki w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni” w terminie do 25 listopada 2021 r.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami oraz nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Po zakończonej rekrutacji ulegną one komisyjnemu zniszczeniu.

stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl