header header header
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel.: (61) 436-25-96, tel.: (61) 640-02-04
e-mail: biblioteka@wrzesnia.pl
www.biblioteka@wrzesnia.pl


W zbiorach wypożyczalni znajdują się wydawnictwa obejmujące:
 • literaturę piękną polską i obcą,
 • lektury szkolne,
 • literaturę popularno – naukową,
 • literaturę dziecięcą i młodzieżową.
Wypożyczalnia udostępnia zbiory biblioteczne na zewnątrz. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, mogą także skorzystać z pomocy bibliotekarza w doborze i poszukiwaniu literatury oraz w korzystaniu z:
 • katalogu alfabetycznego,
 • katalogu rzeczowego,
 • katalogu komputerowego (w wypożyczalni działa komputerowy system rejestracji czytelników i wypożyczeń KARTA CZYTELNIKA).
REGULAMIN KARTY CZTELNIKA
ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI OKREŚLA REGULAMIN

Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. Czytelnia dysponuje 30 miejscami dla czytelników. Potrzeby informacyjne czytelników zaspokajane są w oparciu o warsztat informacyjny w postaci:
 • KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY: obejmuje encyklopedie i słowniki uniwersalne i dziedzinowe, leksykony i kompedia z różnych dziedzin wiedzy, albumy, atlasy, przewodniki turystyczne, informatory, wydawnictwa monograficzne, opracowania popularnonaukowe i naukowe.
 • CZASOPISMA – udostępniane w czytelni to dzienniki, pisma lokalne i regionalne, czasopisma społeczno-polityczne, kulturalno-literackie, popularnonaukowe, magazyny ilustrowane.
 • DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO,
 • INTERNET – bezpłatny dostęp do sieci Internet na 5 stanowiskach komputerowych.
ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH OKREŚLA REGULAMIN
ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI OKREŚLA REGULAMIN

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl