header header header

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bilbioteka.wrzesnia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Teksty pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące – zmiana wielkości czcionek.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z wytycznymi la dostępności stron internetowych. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 61 436 25 96 lub e-mail: biblioteka@wrzesnia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Koordynator do spraw dostępności – Anna Nowicka.

Dane teleadresowe:

Biblioteka Publiczna

Miasta i Gminy we Wrześni

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

62-300 Września

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni obejmuje swoją działalnością obszar Miasta i Gminy Września. Sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy Września tworzą: Biblioteka Główna i 6 filii bibliotecznych:

na terenie miasta:

  • Biblioteka Główna; lokalizacja: budynek dawnej Szkoły Katolickiej przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13 we Wrześni. Biblioteka Główna nie posiada parkingu dla klientów. Przy podległych ulicach znajduje się płatny parking miejski wraz z bezpłatnymi miejscami dla niepełnosprawnych. Wypożyczalnia i czytelnia znajdują się na piętrze budynku. Możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich istnieje od strony dziedzińca. Budynek nie posiada windy. Kontakt z administracją możliwy jest poprzez domofon przy wejściu głównym od strony ulicy oraz od strony dziedzińca. Biblioteka Główna nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety dla czytelników znajdują się na parterze – wejście od dziedzińca.

  • Oddział Dziecięcy; lokalizacja: budynek przy Bibliotece Głównej. Oddział Dziecięcy nie posiada parkingu dla klientów. Przy podległych ulicach znajduje się płatny parking miejski wraz z bezpłatnymi miejscami dla niepełnosprawnych. Oddział Dziecięcy znajduje się na piętrze budynku. Istnieje możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich od strony dziedzińca. Na ścianie umiejscowiony jest domofon, który pozwala na kontakt z bibliotekarzem. Budynek nie posiada windy. Oddział Dziecięcy nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety dla czytelników znajdują się na parterze – wejście od dziedzińca.

  • Filia nr 1; lokalizacja: budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni. Czytelnicy Filii nr 1 mogą korzystać z parkingu, który mieści się na teren szkoły. Przy podległych ulicach znajduje się płatny parking miejski wraz z bezpłatnymi miejscami dla niepełnosprawnych. Filia nr 1 znajduje się na parterze budynku. Istnieje możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich od strony głównego wejścia do szkoły. Filia nr 1 nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety dla czytelników znajdują się na parterze budynku.

na terenie gminy:

  • Filia w Grzybowie; lokalizacja: budynek pizzerii Verto. Czytelnicy Filii w Grzybowie mogą korzystać z parkingu, który mieści się przy pizzerii. Filia w Grzybowie znajduje się na parterze budynku. Nie ma możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich. Filia w Grzybowie nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety dla czytelników znajdują się na parterze budynku.

  • Filia w Kaczanowie; lokalizacja: budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. Czytelnicy Filii w Kaczanowie mogą korzystać z parkingu, który mieści się na teren szkoły. Filia w Kaczanowie znajduje się na parterze budynku. Istnieje możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich od strony głównego wejścia do szkoły. Filia w Kaczanowie nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety dla czytelników znajdują się na parterze budynku.

  • Filia w Otocznej; lokalizacja: budynek Zespołu Szkół w Otocznej. Czytelnicy Filii w Otocznej mogą korzystać z parkingu, który mieści się na teren szkoły. Filia w Otocznej znajduje się na parterze budynku. Istnieje możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich od strony głównego wejścia do szkoły. Filia w Otocznej nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety dla czytelników znajdują się na parterze budynku.

  • Filia w NOWYM FOLWARKU; lokalizacja: budynek Zespół Szkół w Nowym Folwarku. Czytelnicy Filii w Nowym Folwarku mogą korzystać z parkingu, który mieści się na teren szkoły. Filia w Nowym Folwarku znajduje się na parterze budynku. Istnieje możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich od strony głównego wejścia do szkoły. Filia w Nowym Folwarku nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety dla czytelników znajdują się na parterze budynku.
     

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni oferuje dodatkową usługę "Książka na telefon" dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Wrześni. Oferta skierowana jest do: osób samotnych i starszych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki z uwagi na stopień niepełnosprawności fizycznej lub długotrwale chorujących.

Biblioteki znajdujące się na terenie miasta Wrześni: Filia nr 1, ul. Słowackiego 41 oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13 dostarczają książki do domu. Wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej, uzgodnić z bibliotekarzem tytuły książek oraz termin jej przekazania.


 

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl