header header header

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13;
 • Inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pani Magdalena Środoń adres e-mail: iod@biblioteka.wrzesnia.pl
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, do umożliwienia pracy na publicznie dostępnych komputerach w celach edukacyjnych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub też działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Biblioteka Publiczna.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty lub do odwołania zgody;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniętej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni nie podlegają profilowi.

 

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl