header header header
KALENDARIUM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
1946  Powstaje Powiatowa Biblioteka we Wrześni.  
1949  Powstaje Miejska Biblioteka we Wrześni  oraz dwie Filie Biblioteki: w Grzybowie i Kaczanowie.  
1955  Połączenie dwóch placówek: Powiatowej Biblioteki oraz Miejskiej Biblioteki i tworzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki we Wrześni  
1956  Utworzenie Oddziału dla Dzieci przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece we Wrześni.  
1956  Powstaje Filia Biblioteki w Węgierkach.
1964  Powstaje czytelnia dla dorosłych w Ratuszu oraz czytelnia dla dzieci we Wrześni.
1964  Po 10 przeprowadzkach Biblioteka przenosi się do budynku przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13, gdzie mieści się do dzisiaj.
1969Powstaje Filia Biblioteki w Psarach Polskich.
1973  Powstaje Filia nr 1 we Wrześni.
1975  W wyniku reformy administracyjnej powstaje nowa jednostka – Miasto i Gmina Września; z 17 placówek bibliotecznych na terenie powiatu  wrzesińskiego pozostaje 6 placówek miejsko – gminnych: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ( wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, Oddział Dziecięcy) Filia nr 1 we Wrześni, Filia w Grzybowie, Filia w Kaczanowie, Filia w Psarach Polskich, Filia w Węgierkach.  
1978  Powstaje Filia nr 3 w Domu Seniora we Wrześni.
1984  Powstaje Filia Muzyczna we Wrześni.
1995  Rozpoczęcie komputeryzacji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni - System Informatycznej Obsługi Biblioteki SOWA
1998  W bibliotece uruchomiono dla czytelników dostęp do sieci INTERNET.
1998  Powierzenie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni pełnienie funkcji biblioteki powiatowej dla powiatu wrzesińskiego (Porozumienie z dn. 15.04.1999 r. między Zarządem Gminy a Zarządem Powiatu w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego).  
1998Likwidacja Filii nr 3 w Domu Seniora we Wrześni. Przeniesienie czytelni dla dorosłych z Ratusza do placówki centralnej przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13. Przeniesienie Oddziału Dziecięcego do budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury  
2006  Likwidacja  Filii Muzycznej we Wrześni.            
2008  Komputeryzacja Oddziału Dziecięcego – System Informatycznej Obsługi Biblioteki SOWA.
2010  Przeniesienie Filii nr 1 we Wrześni mieszczącej się przy ul. Chrobrego 15 do budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni przy ul. Słowackiego 41.                            
2011  Przeniesienie Oddziału Dziecięcego mieszczącego się przy ul. Batorego 8 do budynku Biblioteki Głównej przy ul. Dzieci Wrzesińskiej 13  
2011Przeniesienie Filii w Węgierkach mieszczącej się przy ul. Kościelnej 3 do budynku Zespołu Szkół w Otocznej.  
2012Komputeryzacja Filii nr 1 – System Informatycznej Obsługi Biblioteki SOWA.  
 CIEKAWOSTKI

1946 - zbiory - 2700 wol.

2007 - zbiory - 119 912 wol.

- czytelnicy - 310

 - czytelnicy - 6 582

- wypożyczenia - 418

- wypożyczenia- 172 254


W latach 1946 - 2007 placówki biblioteki publicznej we Wrześni odwiedziło łącznie 510 225 czytelników, którzy wypożyczyli 9 867 262 książek. W ciągu ponad 60 lat działalności biblioteki zorganizowano prawie 14 000 różnorodnych form pracy kulturalno - edukacyjnej m. in. spotkania autorskie, wystawy, wystawki, konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne, wieczory literackie, odczyty, prelekcje, lekcje biblioteczne, wycieczki, imprezy i zajęcia dla dzieci, czytanie utworów dla dzieci itp. Pracownicy – w ciągu ponad 60 lat istnienia biblioteki w jej placówkach zatrudnionych było około 120 osób. Najstarsze książki w zbiorach:

  • „Dzieła dramatyczne Fryderyka Szyllera przekładu Michała Budzyńskiego” wydane w 1850 r. w Lipsku nakładem Księgarni Zagranicznej
  • „Improwizacje i poezje Deotymy” wydane w 1854 r. w Warszawie nakładem i drukiem Józefa Ungera.

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl