header header header
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni istnieje od 1946 r. Obecnie jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:
 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie wszelkiego rodzaju materiałów bibliotecznych,
 • udostępnianie zbiorów poprzez stosowanie różnorodnych form,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o posiadane źródła informacyjne
 • działalność edukacyjno-kulturalna popularyzująca książkę i czytelnictwo.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy posiada sieć swoich placówek zlokalizowanych w mieście i na terenie gminy :
 1. we Wrześni:
  • Biblioteka Główna,
  • Oddział Dziecięcy,
  • Filia nr 1
 2. na terenie gminy:
  • Filia w Grzybowie,
  • Filia w Kaczanowie,
  • Filia w Nowym Folwarku,
  • Filia w Otocznej.

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl