header header header
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni komputeryzację rozpoczęła w 1995 roku z jednym stanowiskiem komputerowym i zainstalowanym Systemem Informatycznej Obsługi Biblioteki SOWA, który jest użytkowany w większości bibliotekach publicznych.

Proces informatyzacji bibliotek jest czasochłonny i pracochłonny. Tworzenie własnego katalogu komputerowego to konieczność uzupełniania systemu dużą ilością danych. Dopiero po przygotowaniu komputerowego katalogu możliwe było uruchomienie wypożyczalni i prowadzenie dalszych prac komputerowych. Stąd realizacja takiego projektu odbywała się etapowo.

I etap - to wdrożenie Modułu Podstawowego czyli programu katalogowania i informacyjno – wyszukiwawczego, który umożliwia katalogowanie zbiorów, wyszukiwanie informacji poprzez indeksy (alfabetyczny, wg tytułów, nazwisk autorów, symboli UKD, sygnatur, nr inwentarzowych, haseł przedmiotowych tworzonych dla potrzeb konkretnej biblioteki). Drukowane są także karty katalogowe i naklejki identyfikacyjne z kodami kreskowymi, które są niezbędne do uruchomienia komputerowych wypożyczeń. Ten proces jest w bibliotece tak zaawansowany, że umożliwia przeprowadzenie.

II etapu - wdrożenie oprogramowania obsługującego komputerową wypożyczalnię, a obejmującego Moduł Obsługi Wypożyczalni oraz Moduł Statystyk Pracy Wypożyczalni. Moduły te zautomatyzowały całkowicie pracę tego działu biblioteki. Do szybkiej identyfikacji książek i czytelników wykorzystany jest system kodów kreskowych. Dane o wypożyczeniach, zwrotach i odwiedzinach czytelników gromadzone są narastająco i służą do prowadzenia statystyki wypożyczalni.

III etapu - wdrożenie oprogramowania obsługującego komputerową wypożyczalnię Oddziału Dziecięcego, a obejmującego Moduł Obsługi Wypożyczalni oraz Moduł Statystyk Pracy Wypożyczalni. Moduły te zautomatyzowały całkowicie pracę tego działu biblioteki. Do szybkiej identyfikacji książek i czytelników wykorzystany jest system kodów kreskowych. Dane o wypożyczeniach, zwrotach i odwiedzinach czytelników gromadzone są narastająco i służą do prowadzenia statystyki wypożyczalni.

Przeprowadzenie procesu uruchomienia w Bibliotece Głównej i Oddziale Dziecięcym komputerowej wypożyczalni wymagało:
  • wymiany dotychczas używanego oprogramowania systemu SOWA z wersji plikowej na wersję klient/serwer,
  • aktualizacji obecnych modułów,
  • dokupienia nowych dodatkowych modułów oraz serwera aplikacji , który jest podstawowym elementem nowego oprogramowania.

Biblioteka zakupiła taki serwer, co pozwoliło podjąć dalsze działania – już przez producenta systemu SOWA firmę SOKRATES z Poznania – instalację systemu i oprogramowania.

Ponadto jest wykorzystywany serwer Urzędu Miasta i Gminy, poprzez który czytelnicy będą kontaktują się z system komputerowym Biblioteki.

Jego zalety to:
  • podwyższony poziom bezpieczeństwa danych,
  • spełnione kryteria ochrony dostępu do baz danych osobowych,
  • zdalna praca ze wszystkimi modułami,
  • zdalne administrowanie,
  • możliwość udostępniania katalogu w Internecie,
  • oprogramowanie klienckie pracujące w środowisku Windows (katalogowanie, wyszukiwanie, obsługa wypożyczalni, statystyk),
  • oprogramowanie serwera dostępne dla platformy Windows lub Linux.
IV etap komputeryzacji biblioteki tj. udostępnianie katalogu biblioteki w Internecie, a także wdrożenie modułu rezerwowania i zamawiania wskazanych pozycji katalogowych przez Internet. Dzięki zakupionemu Modułowi Udostępniania Katalogu w Internecie.

Obecnie Biblioteka Główna i Oddział Dziecięcy posiada stały dostęp do Internetu i ma nowy program SOWA TCP, co jest podstawą objęcia sieci placówek filialnych wspólnym systemem, gdyż pracowałyby wówczas zdalnie nad wspólnym katalogiem posadowionym na jednym serwerze biblioteki. W filiach byłyby tylko stanowiska klienta pozwalające na zdalne katalogowanie, wypożyczanie itd. Najważniejsze jest tu, oprócz prostoty administrowania, ogromne ograniczenie kosztów, jakie spowodowane byłyby koniecznością zakupu dodatkowych "kompletów" modułów dla poszczególnych filii. A zatem komputeryzowanie prac bibliotecznych w filiach powinno być poprzedzone zainstalowaniem stałego łącza internetowego no i przede wszystkim dokończeniem komputeryzacji biblioteki głównej.

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl